Influenzavaccination

 

Influenzavaccination:
200 kr. hvis ikke du hører ind under en af de nedenfor understående grupper

Tilbud om gratis influenzavaccination gives til særlige persongrupper med bopæl i Danmark eller med ret til vaccinationsydelser under ophold i Danmark fra 1. oktober til udgangen af året. For gravide i 2. eller 3. trimester samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter dog til udgangen af februar 2019.

Ifølge Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper af 29. august 2017, har følgende grupper ret til gratis influenzavaccination:

 • Personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år
 • Førtidspensionister
 • Kronisk syge med følgende lidelser, efter en lægelig vurdering:
  – kroniske lungesygdomme
  – hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  – diabetes 1 eller 2
  – medfødt eller erhvervet immundefekt
  – påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  – kronisk lever- og nyresvigt
  – andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svært overvægtige (vejledende BMI > 40) efter lægelig vurdering
 • Alle gravide i 2. eller 3. trimester
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerede (medfødt eller erhvervet immundefekt) kan efter lægelig vurdering tilbydes vaccination. Ved husstandskontakter forstås medlemmer af husstanden samt personer med lignende tæt kontakt.

Som noget nyt:

Statens Serum Institut har haft mulighed for at købe en begrænset mængde 4-valent vaccine til den kommende sæson . Denne giver en bredere dækning for influenza B.       Den 4-valente vaccine må gives til tre risikogrupper:

 • Kronisk syge, der endnu ikke er fyldt 60 år på vaccinationstidspunktet
 • Gravide i 2. eller 3. trimester
 • En begrænset gruppe af personer på 60 år eller ældre, hvor lægen vurderer, at influenza udgør en særlig alvorlig sundhedsrisiko.

Den 3-valente vaccine kan/skal også gives til udvalgte risikogrupper for de 4-valente vacciner, hvis der ikke er en 4-valent vaccine til rådighed.

Aftal venligst tid for vaccination hos sygeplejersken, eller du kan få den hvis du allerede har en tid til konsultation i vaccinations perioden.