Uddannelseslæger

Uddannelseslæge pr. 1/7-16:

Maria R. Adams.
I uddannelse til at blive praktiserende læge.
I første omgang til 31/1-17, derefter en dag om måneden med start fra 4. april 2017  indtil 2020.
Tidligere ansættelser:
2010-2014  Forsker på Neuromuskulær enhed på Rigshospitalet.
2013-2014  Kardiologisk afdeling på Bispebjerg Hospital og almen praksis på Østerbro.
2014            Reservelæge  på kirurgisk afdeling Bornholms hospital.
2015             Almen praksis Åkirkeby lægehus.

 

Ny uddannelseslæge pr. 1/9-18:

Rikke Lindholm.
I uddannelse til praktiserende læge, skal være her indtil 28/2-19.
Tidligere ansættelser:
1999- 2001: Læge på Bornholms hospital.
Senere uddannet sig til Anæstesilæge, og har de sidste 16 år arbejdet på flere danske og udenlandske større hospitaler.